Polyuretanskum med slutna celler

Polyuretanskum med slutna celler har termisk resistans R: ca 4,7-5,2/10cm.
Användning: inomhus och utomhus väggar, tak, yttertak, fundament, installation av fönster
Skum med slutna celler har två gånger större termisk resistans än billigare isoleringsmaterial såsom mineralull, cellulosa, polystyren eller skum med öppna celler.
Låg värmeledningsförmåga hos detta skum sparar yta, eftersom värmeisoleringsskiktet kan vara dubbel så tunn än vid isolering med alternativa isoleringsmaterial. Korrekt besprutat skum ger utmärkt tätning, förutom det inte absorberar fukt och kan fungera som en fukt- och ångspärr. På grund av den höga tätheten tillför skum med slutna celler strukturell hållfasthet till taket eller väggarna. Detta skum är speciellt användbart för tätning av komplexa strukturella komponenter, vid sammanfogning av takstolarna, tak- och bjälklaganslutningar.

Egenskaper hos polyuretanskum med slutna celler:

Mängd av slutna celler (enligt ISO 5490)

CCC4 enligt EN 14315 ≥ 90%
Värmeledningsförmåga (värde enligt EN 12667 och  EN 12939 0,012 – 0,025 W/m x K
Vattenresistens (enligt EN 12087) Långtids vattenabsorption, vattenabsorption <2%
Resistens mot vattenånga (µ) (enligt EN 12086) Medelstor permeabilitet 25 < µ < 150
Resistens mot luftflödet Full täthet
Tryckhållfasthet (enligt EN 826) ≥250 kPa
Resistens och styvhet Hög resistens och styvhet, förbättrar byggnadens konstruktionshållfasthet och lastkapacitet 
Materialets densitet (enligt EN 1602) 35-60 kg/m³
Ljudabsorptionskoefficient (enligt EN ISO 11654) Medelstor ljudabsorptionskoefficient = 0,3
Reaktion på brand enligt klassificering (enligt EN 13501-1)  E; D
Skumningsmedel Fysiskt skumningsmedel HFC (som inte nedbryter ozon) 

 

POLYURETAN MED SLUTNA CELLER certifikat

 

Kontakta oss för gratis rådgivning

Vi kommer till Dig då det passar Dig, ger detaljerade råd, hjälper Dig vid val av isoleringsmaterial. Fyll i formuläret - din kontaktinformation och presentera kort Ditt projekt. Inom kort kommer våra specialister att kontakta Dig. Eller ring oss på telefon +37067231346
Arbeten utförs i hela Litauen

skriv till oss: