Teknik

Vad är polyuretanskum?

Polyuretanskum är ett två-komponent material (polyol och isocyanat) som sprutas med högtrycks luftflöde, som vid blandning med varandra expanderar genom kemisk reaktion och härdar och bildar ett fast, plastiskt sömlöst material med vald densitet.
Vid sprutning under reaktionen bildas skum som inte trycker, inte tränger undan eller på annat sätt deformerar inte den täckta ytan eller konstruktioner. När polyuretanskum expanderar fäster det på ojämna ytor genom att fylla alla luckor och sprickor, expanderar åt barriärfri sida. Polyuretanskum fäster på alla torra och rena ytor, oavsett om det är ett horisontellt eller vertikalt plan, samt spelar ingen roll om det sprutas uppifrån eller nerifrån. Materialet härdar snabbt och inom 3-5 sekunder når det slutliga tillståndet.

Polyuretanskum är ett multifunktionelt isoleringsmaterial med mycket bra hydro-, termiska- och ljudisolerande egenskaper. Dessa termo- och hydroisolerande egenskaper ger hög termisk resistans, vilket förhindrar bildandet av köldbryggor, och samtidigt garanterar täthet på det isolerade området, förhindrar luftflöde och fuktinträngning. Jämfört med andra isoleringsmaterial är polyuretanskummets värmebeständighet högre (10 cm tjockt material har termisk resistans R = 5 m²•K/W), montering är snabbare (under arbetsdagen kan täckas <100 m²), har en lång livslängd. I Tyskland utfördes laboratoriestudier där togs prover som hade använts som isoleringsmaterial i 20 år. Man fann att de fysikaliska egenskaperna hos materialet efter 20 år inte hade förändrats och materialet hade varken sjunkit eller eroderat.

Oberoende offentliga undersökningar tyder på att åtminstone 40 procent. vår energianvändning går till spillo till följd av ineffektiva bygglösningar och dålig värmeisolering.
Polyuretanskumisolering är det enklaste sättet att minska kostnaderna för uppvärmning, All isolerad yta täcks med ett jämnt lager, fyller alla utrymmen, "luftfickor" och ojämnheter. På så sätt finns det inga icke fyllda sprickor eller luckor, vilket förhindrar luftflöde och fuktinträngning.
Isolerade ytor och hörn förhindrar fuktinträngning och luftrörelser, och därför kan dammen inte blåsas in, som senare kan bli bra medium för tillväxt av mögel och svampar.

Polyuretanskum är också ett mycket bra konserveringsämne som kan förlänga livslängd hos strukturer (t ex. lösvirkes- eller timmerhus, takstolar, bjälklag etc.) genom att bevara och förstärka dem. Polyuretanskumisoleringens egenskaper tillåter strukturer att "andas" samtidigt hindrar strukturer från röta, erossion, uppkomst eller sprindning av mögel eller svamp.

På grund av dessa egenskaper begränsar man inte polyuretanskum endast till isolering av väggarna i byggnader, vindar, tak, bjälklag, golv, källare. Den används även till termo-, hydro- och ljudisolering av industrihangarer, vattentankar, pooler, avloppsrör, luftkonditioneringssystem, industrikylar, fartyg, temperaturkänsliga lokaler (grönsaksförvaring, svamp gårdar etc.).

Det kan hävdas att polyuretanskum är det bästa materialet för isolering av bostadshus, affärs- och industriella lokaler. Investeringen höjer värdet på fastigheten och hjälper till att spara energi och värme.

Kontakta oss för gratis rådgivning

Vi kommer till Dig då det passar Dig, ger detaljerade råd, hjälper Dig vid val av isoleringsmaterial. Fyll i formuläret - din kontaktinformation och presentera kort Ditt projekt. Inom kort kommer våra specialister att kontakta Dig. Eller ring oss på telefon +37067231346
Arbeten utförs i hela Litauen

skriv till oss: